corruptio

vad är sanningen…

Annonser

bakom ”corruptiogate”? Alltså Sanningen?
Anledningen till den frågan…från min sida…är ”Mickes” kommentar på Infowars idag (2010-10-21  09:33) och ”Sucks” föregående information (2010-10-21  01:58) om bl a corruptios (verkliga?) identitet.
Läste förstås länkarna ifråga som, ska erkännas, gav ett antal nya bilder och lika förstås, frågor.
Mickes länk (skärmdumpad 10:10) till sajten Politiskt inkorrekt (dumpad 10:15) googlesöket (dumpat 10:20) resp Flashbackstrippen (dumpad  10:30) ger fyra…för mig…nya bilder av det hela. Och en rad OM.

OM#1
Om Ratko Zindovic är samma person som driver corruptiobloggarna och om det finns substans bakom de negativa bilderna ovan…av Ratko Zindovic alias Corruptio (om det stämmer)…känner jag mig…just nu…som en äkta s k fårskalle. Eftersom dessa bilder INTE stämmer med de jag tidigare fått av signaturen Corruptio, med bloggar.
Första /viktigaste följdfråga blir…förstås: Vad gör en ”äkta fårskalle” då?
Kom förbluffande snabbt svar; intra(med ngt suffix): Tänk efter…om det går!
Och så långt den processen har gått…just nu…har kommit ytterligare OM:

OM#2
Om endast en BRÅKDEL av all ytterst samhällskritisk information Corruptio har publicerat på Internet har SUBSTANS…
– varför har det varit så TYST…så LÄNGE…i ”SvenskaMainstream” (längst ned )om denna…om den är sann…YTTERST SAMHÄLLSFARLIGA substans?
– varför har denna farliga substans inte ÅTGÄRDATS…exempelvis av polis, åklagare, domstolar och berörda (tillsyns)myndigheter…JO…JK m fl?

OM#3
Om det i verkligheten är så att INGET av all samhällskritisk information Corruptio har publicerat på Internet har någon som helst substans borde den uppgivna brottsrubriceringen vara…eller kompletteras med UPPSÅTLIGT GROVT FÖRTAL. Åtalbart…och förstås straffbart…jml brottsbalkens femte kapitel (utdrag nedan).
Så varför har inte, under detta OM, Ratko Zindovic alias Corruptio(om uppgiften stämmer) för länge sedan åtalats och straffats för sitt…i så fall… extremt grova, offentliga och synnerligen skadebringande FÖRTAL?

OM#4
Om det HELA…eller mesta…av det Corruptio publicerat har substans gäller BrB 5 kap 1 §:
Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar.

OM#5
Slutligen…om OM#4 gäller…vad ska då det HELA kallas?
Svaret är naturligtvis inte ”bara lite korruption”…utan:
ORGANISERAD GROV OCH EXTREMT SAMHÄLLSFARLIG BROTTSLIGHET!

Sammanfattning, just nu:
OM#1 gav som sagt så mycket substans att jag i egenskap ”äkta fårskalle” behöver ytterligare betänketid ang det fortsatta förhållandet till Corruptio med bloggar.
OM#2-5 ger dock så många ytterligare…och långt viktigare…sakfrågor att betänka att det mesta av den (om den stämmer)solkiga bilden av signaturen Corruptio har bleknat.
Slutligen: Om den solkiga bilden saknar substans – i sig – är det hela tillbaka där det startade i förrgår…då ngn på nätet skapade begreppet corruptiogate.

Vad det hela är och blir får förstås bara den som lever se.
Under tiden ska jag skriva och publicera ngra rader om bakgrunden till min första…och hoppas jag i huvudsak rätta…bild av Corruptio alias Ratko Zindovic eller om det ska vara tvärtom. Eller hur det ska vara..;|

Alf Susaeg

—-

Ärekränkning, förtal och förolämpning; BrB 5 Kap 1-2 §§

1§  Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.
Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar.

2§  Är brott som i 1 § sägs att anse som grovt, skall för
grovt förtal dömas till böter eller fängelse i högst två år.
Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om uppgiften genom sitt innehåll eller den omfattning i vilken den blivit spridd eller eljest var ägnad att medföra allvarlig skada.

Annonser

Annonser